Pravidla

Boj

1. Všechny zbraně a projektily ubírají zásahem 1 život.
2. Je zakázáno útočit nebo naznačovat útok na hlavu a krk.
3. Je zakázán fyzický kontakt jako jsou údery, kopy, páčení, vytrhávání a držení zbraně protivníka a navalování štítem.
4. Zásah musí být tlumený a přizpůsoben zbroji a stavu nepřítele.
5. Zásah uznává subjektivně zasažený podle toho, zda zásah cítil, viděl nebo v něj věřil.
6. Držitel zbraně zodpovídá za zranění jí způsobená

Zbraně

Můžete používat libovolné zbraně kromě cepů, řemdihů a palných zbraní, které projdou schválením. Složení zbraní nebudeme pro tuto bitvu nijak omezovat. A protože je bitva měkká budeme ale požadovat některé základní bezpeční náležitosti, obzvláště u delších zbraní (např. měkčení i části topora pod dopadovou plochou). Současně nedoporučujeme píky okolo 4 metrů a více. Pamatujte, že hra se odehrává v lese. Současně je zakázáno brát si kovový nůž do bitvy.

Štíty musí být z odolného materiálu (ekvivalent 8mm překližky), velikostně maximálně po prsa a každý, kdo ho užívá, musí mít helmu.

Luky a kuše berou pouze za 1 život.

Zbroje

Jsou závislé od toho, kterou skupinu představujete. Helma ke štítu musí být železná, zbroj pak nesmí být nebezpečná ani svému okolí, ale ani svému majiteli, což znamená že nesmí mít žádné ostré okraje a musí být zaentlovaná. Pokud seznáme, že váš kus zbroje je do bitvy bezpečnostně nesmyslný, může se stát, že vás do bitvy nevpustíme.

Výdrž

Každý bojovník vydrží tolik ran, kolik mu na začátku akce určí organizátoři. Rozpětí je 1-4 životy.

1 – Základ

+1 – pěkný kostým

+1 – kovová přilba

+1 – funkční a stylová zbroj (Prosíme opravdu pouze zbroje reprezentující danou armádu)

Pokud se setkáte s někým, kdo do sebe nechá řezat jako hluchý do vrat, řekněte to svému skupinovému organizátorovi. Hra bude obsahovat mnoho střetů a oživení, smrt je tedy jenom velmi dočasná! Pověst udatného neuznávače je věčná.

Oživování

Může vypadat různě podle scénáře (vždy vám vysvětlí váš velitel), ale vesměs se budete shromažďovat u vlajky a u ní se buď oživíte, nebo bude následovat další scénář.

PRAVIDLA PRO ZBRANĚ

Každý hráč je ještě před bitvou povinen nechat si své zbraně zkontrolovat. V bitvě se pak mohou používat jen ty zbraně, které byly při kontrole schváleny.

Organizátoři si vyhrazují právo zakázat a zabavit jakoukoli zbraň, a to bez udání důvodu (i luky včetně munice). Zbraně zabavené při schvalování budou uskladněny pod jménem majitele a po skončení hry vydány proti kontrole nějakého dokladu. Schválené zbraně budou viditelně označeny.  Zbraň může být zabavena i v průběhu hry.

Neschválená zbraň ve hře bude zabavena a spolu s majitelem ihned vypovězena ze hry i z tábořiště. Všechny zbraně musí být vyrobeny s důrazem na bezpečnost a estetiku, nesmí mít ostré hrany, nesmí z nich vyčuhovat žádné šrouby a musí vypadat co k čemu.

Čepel musí mít vyměkčené ostří, musí být bezpečná a nic z ní nesmí vyčuhovat. Zbraň nesmí mít průřez kulatiny.

Topora v horní třetině musí být obalena. Kopí a píky musí mít ratiště z pevného dřeva (jiné materiály – laminát, dural – si nepřejeme). Hrot nesmí vypadat jako mikrofon či polštář. Píka musí mít decentně vyměkčený i spodní konec. Hrany štítů nesmí být ostré, odštěpující se apod.

Luky a kuše

Maximální nátah je 150N. Luky i kuše musí vypadat stylově.

Šípy a šipky musí být na předním konci opatřeny bambulí. Bambule je připevněna tak, aby i při opakovaném použití a pošlapání zůstala bezpečně na svém místě. Vnitřní část bambule musí tvořit pevně přidělané tvrdé jádro o min. 3cm, deálně dřevěný špalík. Toto tvrdé jádro musí být následně obaleno z boku i zepředu karimatkou či molitanem tak, aby celkový průměr bambule byl cca 50 mm a hrot byl vhodně vyměkčený, ideálně 12mm karimatky a kolečko molitanu. V hrotu šípu nesmí být nic kovového! Týblo nesmí být na žádném konci zašpičatěno! Kontrolovány budou všechny šípy a organizátoři si vyhrazují právo libovolný, jimi namátkou vybraný, šíp rozebrat a prozkoumat jeho konstrukci i za cenu jeho zničení!!! Týblo šípu ze dřeva musí mít minimální tloušťku 8 mm, z laminátu 6 mm. Šipky do kuše ze dřeva 10 mm a laminátu 8 mm. Všechna týbla musí být dokonale rovná!

Dřevěná týbla doporučujeme nalakovat – méně se pak kroutí vlivem vlhkosti. Laminátová týbla nesmí být dutá (trubičky) a musí být obalená (například nabarvenou kobercovkou). Letky musí mít každý šíp a šipka. U šípů bez letek nezaručujeme, že budou schváleny.

Kvalitní zářez na tětivu je u všech šípů do luku nezbytností. Zářez musí být dostatečně široký, aby neničil tětivu. Prostor 1 cm před zářezem musí být zpevněn proti rozštípnutí (např. omotáním nití a zalitím lepidlem, nebo kouskem lepenky). Pozor na naštípnutí laminátových týbel při použití nevhodného nástroje, naštípnutý šíp bude zabaven i když ho omotáte lepenkou sebevíc.

Fotografové a nebojující účastníci

Musí se registrovat a zaplatit snížený poplatek a po dobu bitvy mít na sobě nerušivý kostým. Nesmí nijak zasahovat do boje ani překážet bojujícím.